عضو شورای شهر مشهد: نیروهایی که با رابطه جذب شده‌اند خارج شوند هبه 190 میلیاردی شهرداری به نهادهای مختلف

مشهد- ایرنا- عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: با پیگیریهای شورای شهر باید نیروهای غیرمتخصصی که در این دوره از شورا با رابطه جذب شده‌اند خارج شوند اما از خروج نیروهای متخصص و کارشناس شهری از جمله حوزه تخصصی قطار شهری جلوگیری شود.

ادامه مطلب

view:82 منبع: ایرنا - 1 سال پیش