عزم مبارزه با فساد در شهرداری

سیدرضا صالحی‌امیری - استاد دانشگاه: شهردار تهران گزارش وضعیت تحویل و تحول شهرداری از دوره عملکرد ۱۲ ساله به دوره جدید را به شورای شهر ارائه کرد.

ادامه مطلب

view:49 منبع: ویستا - 8 ماه پیش