عزای عمومی در تایلند برای گردشگران نیست

اماکن گردشگری تایلند باز است و مرگ پادشاه تاثیری در نرخ تورهای گردشگری به مقصد تایلند نداشته است.

ادامه مطلب

view:31 منبع: برترین ها - 4 ماه پیش