عزای عمومی در تایلند برای گردشگران نیست

اماکن گردشگری تایلند باز است و مرگ پادشاه تاثیری در نرخ تورهای گردشگری به مقصد تایلند نداشته است.

ادامه مطلب

view:50 منبع: برترین ها - 6 ماه پیش