عزاداری متفاوت بوشهری‌ها برای جانباختگان سانچی فیلم

از دیرباز، اگر عده زیادی جوان‌مرگ می‌شدند، مردم بوشهر کنار ساحل خلیج فارس سنج و دمام می‌نواختند.

ادامه مطلب

view:50 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش