عرضه چای خشک در بورس کالا یک راه برای حمایت از تولید داخل

رئیس سازمان چای ایجاد زنجیره تولید چای و عرضه چای خشک در بورس کالا را به دلیل شفافیت عرضه و قیمت، دو سیاست جدید سازمان در راستای حمایت از چای ایرانی اعلام کرد.

ادامه مطلب

view:8 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش