عربی: پیشرفت تالو انتظارات را برطرف می کند

نسبت به پیشرفتی که در تالو داریم، می توانیم انتظارات را برآورده کنیم. - منبع خبر: واحد مرکزی خبر دسته بندی خبر: بین الملل

ادامه مطلب

view:7 منبع: قطره - 5 ماه پیش