عربی: پیشرفت تالو انتظارات را برطرف می‌کند

سرمربی تیم تالو رده‌های سنی گفت: نسبت به پیشرفتی که در تالو داریم، می‌توانیم انتظارات را برآورده کنیم.

ادامه مطلب

view:11 منبع: واحد مرکزی خبر - 3 ماه پیش