عربستان به اتباع خود برای سفر به ونزوئلا هشدار داد

مسئول رسانه ای وزارت کشور عربستان به اتباع این کشور درباره سفر به ونزوئلا هشدار داد.

ادامه مطلب

view:53 منبع: پارس - 11 ماه پیش