عربستان به اتباع خود برای سفر به ونزوئلا هشدار داد

مسئول رسانه ای وزارت کشور عربستان به اتباع این کشور درباره سفر به ونزوئلا هشدار داد.

ادامه مطلب

view:57 منبع: پارس - 1 سال پیش