عراقچی: هنوز تا نقض فاحش برجام فاصله داریم!

عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای با اشاره به اینکه آمریکا بندهای ۲۶، ۲۸ و ۲۹ برجام را نقض کرده، گفت: هنوز تا نقض فاحش و اساسی برجام فاصله داریم.

ادامه مطلب

view:51 منبع: 598 - 1 سال پیش