عراقچی: دست اروپا با امریکا در یک کاسه است

ایرانی‌ها می‌گویند خروج امریکا از برجام فقط بازی پلیس بد و پلیس خوب است و در این میان، نقش پلیس خوب را اروپا بازی می‌کند. آنچه که برای ما اهمیت دارد اجرای کامل و تمام عیار برجام است. برای ما اهمیتی ندارد چگونه اروپا قصد دارد برجام را حفظ و تحریم‌های امریکا را دور بزند.

ادامه مطلب

view:5 منبع: جهان - 2 ماه پیش