عراقچی: در زمین ترامپ بازی نخواهیم کرد

سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و رئیس ستاد پیگیری برجام در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما درباره مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا گفت:‌ یک اقدام دشمنانه و خصومت آمیز علیه ایران است. قانون جدیدی است و حرف‌های جدیدی زده ولی ادامه دشمنی‌های آمریکاست و دشمنی آمریکا ادامه داشته و خواهد داشت و مقابله ما با خصومت‌های آمریکا ادامه داشته و خواهد داشت.

ادامه مطلب

view:76 منبع: 598 - 10 ماه پیش