عذرخواهی کاترین دنوو از قربانیان آزار جنسی

پس از اعتراضات و انتقادات به نامه کاترین دونو درباره «حق اغواگری مردان» او از قربانیان آزار جنسی عذرخواهی کرد.

ادامه مطلب

view:81 منبع: برترین ها - 9 ماه پیش