عده ای فقط مدعی پاک دستی هستند رسیدگی بدون تبعیض به پرونده های فساد

رکنا: دادستان تهران گفت: مبارزه با فساد در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را یکی از سیاست های اصلی دستگاه قضایی دانست که در گذشته هم بوده و طی چند سال اخیر بیشتر عملیاتی گردیده است.

ادامه مطلب

view:72 منبع: تی نیوز - 1 سال پیش