عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی سبب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی می‌شود

سرپرست اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی مودیان در هر منبعی موجب محرومیت از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی می‌شود.

ادامه مطلب

view:134 منبع: تسنیم - 1 سال پیش