عدم اعلام سرقت خودرو به پلیس جرم است

معاون دادستان تهران گفت: عدم اعلام سرقت خودرو به پلیس، جرم بوده و جزای نقدی دارد. به همین ترتیب اعلام سرقت تلفن همراه نیز به پیشگیری و کنترل جرم نیز کمک خواهد کرد.

ادامه مطلب

view:122 منبع: پارسینه - 1 سال پیش