عبور انتقال گاز از مرز ۷۵۵ میلیون مترمکعب در روز

مدیرعامل شرکت انتقال گاز گفت: حجم انتقال گاز کشور از مرز ۷۵۵ میلیون مترمکعب در روز گذشت که این مقدار در طول دوران انتقال گاز کشور بی‌سابقه بوده است.

ادامه مطلب

view:22 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 ماه پیش