عبداللهی: قرار است در استقلال چند سال به منصوریان فرصت بدهند

سرپرست تیم استقلال گفت:بختیار و افشین نیاز به زمان دارند تا با جو تیم بیشتر آشنا شوند. 

ادامه مطلب

view:39 منبع: کاپ - 1 سال پیش