عامل مرگ توله خرس سلاخی‌شده‌ چه بود؟ تصاویر

سه ماه پیش، یک توله خرس نر دو ساله بر اثر برخورد با خودروهای عبوری در جاده‌ای در بخش بلده شهرستان نور به شدت آسیب دید و تلف شد. لاشه این توله خرس را که نسبتا سالم بود، به منظور نگهداری در موزه محیط زیست رای یک تاکسیدرمیست در کیاسر فرستادیم.

ادامه مطلب

view:53 منبع: فردا - 10 ماه پیش