عارف: دولت باید حقوق شهروندی مردم را با اولویت جدی‌تری دنبال می‌کرد

رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت:‌ موضوع حقوق شهروندی جزو مطالبات مردم و وعده‌ای بود که آقای روحانی داده بود و دغدغه حاکمیت نیز اجرای اصل 3 قانون اساسی است که دولت باید با اولویت جدی تری دنبال می کرد.

ادامه مطلب

view:162 منبع: نامه نیوز - 1 سال پیش