عارف: از حضور بازرسان آژانس در دانشگاه‌ها اطلاع کافی ندارم

عارف با بیان اینکه از حضور بازرسان آژانس انرژی اتمی در دانشگاه‌های کشور اطلاع کافی ندارد، گفت: من از طریق رسانه‌ها مطلع شدم که گروهی بازدید انجام داده‌اند.

ادامه مطلب

view:28 منبع: عصر ایران - 4 ماه پیش