ظریف: با فردی که به ملت های توهین می کند نمی توان گفت وگو کرد

وزیر امور خارجه در واکنش به سخنان اخیر ترامپ در خصوص بعضی از مهاجران گفت، در آمریکا فردی قدرت دارد که ملت ها را الفاظ رکیک و غیر قابل باور خطاب می کند، - ایران > سیاست خارجی - همشهری آنلاین:وزیر امور خارجه در واکنش به سخنان اخیر ترامپ در خصوص بعضی از مهاجران گفت، در آمریکا فردی قدرت دارد که ملت ها را الفاظ رکیک و غیر قابل باور خطاب می کند، با چنین فردی نمی توان به گفت وگو رسید. به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف" ... منبع خبر: همشهری آنلاین دسته بندی خبر: سیاسی

ادامه مطلب

view:26 منبع: قطره - 9 ماه پیش