ظرفیت ایجاد ۵۰۰ هزار شغل در صنعت نساجی وجود دارد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: ظرفیت ایجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلی جدید امسال در صنعت نساجی کشور وجود دارد.

ادامه مطلب

view:11 منبع: ایلنا - 2 ماه پیش