ظرفيت انتقال بار از زاهدان به شبکه ريلي کشور 5ميليون تن است

خبرگزاري آريا - زاهدان- ايرنا- معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران گفت: ظرفيت انتقال بار از زاهدان به شبکه ريلي سراسري حداقل پنج ميليون تن است.

ادامه مطلب

view:15 منبع: آریا - 4 ماه پیش