طلسم شش ساله ذوب آهن با حسینی شکست

تیم فوتبال ذوب آهن موفق شد در یک بازی حساب شده تیم سپاهان را از پیش رو بردارد، تا پس از 6 سال نبردن به این رکورد سپاهان خاتمه دهد.

ادامه مطلب

view:88 منبع: ورزش ۳ - 1 سال پیش