طلسم‌شکنی ذوب آهن در روز خداحافظی محرم

تیم فوتبال ذوب آهن در روز خداحافظی محرم نویدکیا از فوتبال، طلسم 6 ساله پیروزی در داربی اصفهان را شکست.

ادامه مطلب

view:194 منبع: تسنیم - 1 سال پیش