طلایی های جام باشگاه ها صدرنشنین اوزان 56 و 62 کیلوگرم

وزنه برداران تیم های ذوب آهن و ملی حفاری در اوزان 56 و 69 کیلوگرم با محاسبه رکوردهایشان در جام باشگاه ها در صدر هفته سوم لیگ برتر ایستادند.

ادامه مطلب

view:152 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش