طرح پزشک خانواده در دستور کار وزارت بهداشت

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تمایل وزارت بهداشت برای اجرای کامل طرح پزشک خانواده در برنامه ششم توسعه خبر داد. - اصلاحات نیوز؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تمایل وزارت بهداشت برای اجرای کامل طرح پزشک خانواده در برنامه ششم توسعه خبر داد. ابوالفضل سروش در مورد سرنوشت طرح پزشک خانواده، گفت: این طرح در برنامه پنجم و ششم توسعه وجود داشت و دارد، اما متأسفانه تا به امروز به صورت کامل اجرا نشده است. نماینده ... منبع خبر: اصلاحات نیوز دسته بندی خبر: پزشکی

ادامه مطلب

view:22 منبع: قطره - 4 ماه پیش