طرح پرورش مدیران زن در آموزش‌ و پرورش اجرا می‌شود

مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش‌ و پرورش گفت: طرح پرورش مدیران زن با همکاری مرکز برنامه‌ریزی و نیروی انسانی این وزارتخانه اجرا می‌شود.

ادامه مطلب

view:27 منبع: ویستا - 5 ماه پیش