طرح عمرانی در حال اجرا در بویراحمد و دنا به ارزش 2 هزار میلیارد تومان

طرح‌های عمرانی در شهرستان‌های بویراحمد و دنا با ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در حال اجرا هستند.

ادامه مطلب

view:25 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش