طرح جایگزینی کیسه‌های پارچه ای به جای پلاستیکی در قم اجرا می‌شود

مدیرعامل سازمان میادین شهرداری قم قم فردا: مدیرعامل سازمان میادین شهرداری قم گفت :در راستای فرهنگ سازی و حفظ محیط زیست ، طرح جایگزینی کیسه های پارچه ای به جای پلاستیکی به زودی در فروشگاه های تحت نظارت این سازمان اجرا خواهد شد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: قم فردا - 8 ماه پیش