طرح توانمندسازی زنان در قالب دوره آموزشی اشتغالزایی

مدیر هماهنگی ترویج و آموزش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: طرح توانمندسازی زنان در قالب دوره آموزشی اشتغالزایی پرورش مرغ بومی برای 365 زن مناطق محروم شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

ادامه مطلب

view:27 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش