طرح آبرسانی به خرمشهر الگویی برای دولتمردان

معاون توسعه منابع انسانی رئیس‌جمهور در دولت دهم گفت: وجود قرارگاه خاتم و خدمات بزرگی که در صحنه‌های مختلف انجام داده، یک الگوی عملی برای مدیران ما است، و این قرارگاه، بدون اغراق نشان داده که هر کاری در کشور شدنی‌است.

ادامه مطلب

view:18 منبع: فردا - 5 ماه پیش