طرح‌های پرهزینه کار دست شاخص‌های اقتصاد داد افزایش کسری بودجه از سال ۹۲ نمودار

رویکرد انبساطی بودجه دولت از سال ۹۲ نشان می‌دهد، با اجرای طرح‌های پرهزینه در کنار رشد فزاینده هزینه‌ جاری، به سیر صعودی کسری بودجه دامن زده است.

ادامه مطلب

view:62 منبع: فارس - 10 ماه پیش