طرح‌های روسیه و عربستان برای تصاحب بازار عراق بدهی‌های عراق را به شرط واگذاری پروژه‌های عمرانی می‌بخشند

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به طرح‌های اقتصادی روسیه و عربستان برای گرفتن بازار عراق گفت: نمی‌توانیم این بازار را مجانی حفظ کنیم.

ادامه مطلب

view:57 منبع: فارس - 8 ماه پیش