طرحی برای مهارت آموزی دانش آموزان عشایری

نخستین طرح مهارت محور مدرسه عشایری کشور در یکی از مناطق عشایر نشین سمیرم با موفقیت اجرا شد.

ادامه مطلب

view:45 منبع: واحد مرکزی خبر - 9 ماه پیش