طبقه هفتم علاءالدین کامل تخریب نشده است دادستانی به شهرداری حکم تخریب بدهد

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: مالک پاساژ علاءالدین تا 31 شهریور مهلت داشت که نسبت به تخریب کامل طبقه هفتم اقدام کند باتوجه به اینکه در مهلت مقرر اقدام نکرده، دادستانی به شهرداری حکم تخریب کامل این طبقه را بدهد.

ادامه مطلب

view:149 منبع: فارس - 1 سال پیش