طالبان حضور هیات خود در نشست صلح ترکیه را رد کرد

یکی از سخنگویان گروه طالبان گفت: نماینده طالبان در نشست صلح ترکیه شرکت نکرده است.

ادامه مطلب

view:41 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش