ضمن مخالفت با وضع هرگونه تحریم؛ روسیه ادعاهای مقامات واشنگتن علیه ایران درباره یمن را زیرسوال برد

روسیه با رد شواهد و ادله ارائه شده از سوی آمریکا و کارشناسان سازمان ملل علیه ایران، این ادعا را که تهران تأمین کننده اصلی موشکهای مورد استفاده یمنی ها است، ناکافی و غیرقطعی خواند.

ادامه مطلب

view:39 منبع: آران نیوز - 8 ماه پیش