ضرورت پاسخگوی به شبهات  دینی  در حوزه حجاب

استاد حوزه علمیه همدان گفت: پاسخگویی به شبهات در حوزه حجاب وظیفه مبلغان دینی است.

ادامه مطلب

view:32 منبع: باشگاه خبرنگاران - 11 ماه پیش