ضرورت ورود راه و شهرسازی استان زنجان بر ساماندهی بافت‌های فرسوده

رئیس شورای اسلامی زنجان بر ضرورت ورود اداره کل راه و شهرسازی این استان بر بحث نوسازی و ساماندهی بافت‌های فرسوده تاکید کرد و گفت: شهرداری زنجان به دلیل حجم بالای کار عمرانی به تنهایی قادر به انجام این مهم نیست.

ادامه مطلب

view:100 منبع: خبر انلاین - 1 سال پیش