ضرورت همکاری دولت و مجلس برای کاهش مدارس فرسوده کشور احداث بیش از ۵۰ درصد مدارس به همت خیران

رخشانی مهر از ضرورت همکاری دولت و مجلس برای کاهش مدارس فرسوده کشور خبر داد.

ادامه مطلب

view:30 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش