ضرورت مدیریت مصرف انرژی در روزهای سرد سال افزایش 20 درصدی مصرف گاز طی هفته گذشته

مدیر ایمنی شرکت ملی گاز  گفت: میزان مصرف گاز در بخش خانگی امروز به  573 میلیون متر مکعب رسیدکه طی هفته گذشته  بیش از 20 درصد افزایش داشته است.

ادامه مطلب

view:39 منبع: باشگاه خبرنگاران - 8 ماه پیش