ضرورت تعریف الگوی مصرف در اقتصاد تولیدگرا انباشت کالاهای تولیدی بدون مصرف برای اقتصاد زیان‌بار است

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل تولید کالا به میزان حجم انبوه و انباشت آنها را برای اقتصادی که در آستانه پاگیری و رشد است، زیان‌بار و بمانند سم مهلک دانست.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش