ضرورت تسریع در مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستایی و فرسوده

رئیس کمیسیون عمران گفت: زلزله اخیر غرب کشور، تلنگری برای تسریع در مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستایی و فرسوده است.

ادامه مطلب

view:18 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش