ضرورت تسریع در مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستایی و فرسوده

رئیس کمیسیون عمران گفت: زلزله اخیر غرب کشور، تلنگری برای تسریع در مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستایی و فرسوده است.

ادامه مطلب

view:29 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش