ضرر ۱۰ میلیارد اتحادیه اروپا از قطع صادرات به ایران

شلذر گفت:اتحادیه اروپا به دلیل قطع صادرات به ایران ۱۰ میلیارد دلار ضرر کرده است.

ادامه مطلب

view:27 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش