ضربات پنالتی تعیین کننده برنده؛ گزارش زنده؛ کرواسی 1 - دانمارک 1

تقابل کرواسی و دانمارک در 90 دقیقه برنده نداشت تا وقت‌های اضافه یا ضربات پنالتی تعیین کننده برنده این مسابقه باشد.

ادامه مطلب

view:18 منبع: ورزش ۳ - 3 ماه پیش