ضربات پنالتی تعیین کننده برنده؛ کرواسی 1 - دانمارک 1

جدال 120 دقیقه‌ای کرواسی و دانمارک برنده نداشت تا ضربات پنالتی تعیین کننده برنده بازی باشد.

ادامه مطلب

view:6 منبع: ورزش ۳ - 1 ماه پیش