ضبط و امحا بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مرغ فاسد در بروجرد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بروجرد از ضبط ومعدوم سازی بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مرغ تاریخ گذشته وفاسداز مراکز عرضه مرغ دراین شهرستان خبرداد.

ادامه مطلب

view:38 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش