صید آبزیان در آب‌های استان بوشهر از فردا ممنوع است

رئیس امور صید شیلات استان بوشهر با اشاره به اجرای طرح دریابست در استان گفت: با اجرای طرح دریا بست صید همه گونه‌های آبزی به طور همزمان در آب‌های استان بوشهر و صیدگاه‌های مشترک در استان‌های خوزستان و هرمزگان از فردا ممنوع است.

ادامه مطلب

view:15 منبع: تسنیم - 5 ماه پیش