صندوق های بازنشستگی از ماهیت بیمه ای خارج شده اند

 مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس در حوزه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری : صندوق های بازنشستگی از ماهیت بیمه ای خارج و به صندوق های حمایتی تبدیل شده اند و دیگر بیمه ای عمل نمی کنند چراکه اصولا محاسبات بیمه ای در بیشتر آن ها انجام نمی شود.

ادامه مطلب

view:20 منبع: واحد مرکزی خبر - 3 ماه پیش